НИКОГАШ НЕ СИ САМ СО MSB INSURANCE

Со MSB Insurance Вие Сте Во Добри Раце


Осигурување на Имот

Имотот е вашата најголема инвестиција, и тоа е најдобрата причина да се најде коплетно осигурување со најконкурентна цена. Без разлика дали живеете во вашиот дом или сте го купиле како инвестиција, нашата мрежа на осигурителни провајдери ќе ви понуди пакет за осигурување на имоти каков што ви прилега. Кога поседувате имот за одмор или имот за изнајмување, заштитата на повеќе имоти под една полиса може да е подостапно и пониско од осигурувањето одделно. Исто така, можете да го комбинирате вашето имотно осигурување со автомобилно осигурување за да добиете дополнителни заштеди.

Вашиот агент ќе ги пронајде најдобрите цени на осигурителни пакети за имоти како:
- Единечен семеен дом
- Градски дом или стан
- Куќи за одмор
- Инвестиции
- Домашни бизниси
- Осигурување од поплави
- Кражба или противпожарна заштита за скапоцености како накит, крзна, огнено оружје и електроника


Што покрива осигурувањето на сопствен имот?

Осигурувањето на сопствен имот е наменето да го заштити вашиот дом и предметите од вредност од неочекуваното. Тоа значи се од природни катастрофи како бури или пожари и вандализам. Покрај тоа ако ви е потребна заштита од поплави, може да се наметне да купите дополнителна полиса.

Треба да знаете дека во вашето имотно осигурување се вклушени и одредени бонуси. На пример, стандардното осигурување на дом НО-3 ќе ве компенсзира за задолжителни надградби ако треба да реновирате после пожар. Можете дури да успеете да си ја повратите загубата на одредени расипливи стоки во вредност до $500 во случај на продолжено прекинување на електрична енергија заради квалификуван настан.

Според повеќето стандардни планови за осигурување на домови, вашиот дом е заштитен од пукнати цевки поради услови на замрзнување и паднати предмети што можат да го оштетат вашиот покрив и покуќнината.


Осигурувањето на имот исто така ве штити од одговорност

Една од главните придобивки од купувањето на имотно осигурување е и заштита од одговорност. Тоа ќе ви помогне ако некој е повреден на вашиот имот или ако некој посетител е каснат од вашето куче. Некои планови за осигурување, дури и ве штитат од одговорност надвор од домот. На пример, ако случајно удрите некого додека се возите со велосипед. Се разбира, сите планови за осигурување имаат капитални ограничувања, но вашиот агент треба да може да ги објасни тие за вас во ниеден момент.


Не сте сопственик на дом? Погледнете во осигурување на станари

Сфаќаме дека не секој е сопственик на дом, затоа нудиме неколку осигурителни пакети за станари. Многу закуподаватели бараат да имате осигурување за изнајмувач, така што вашиот агент ќе ви најде полиса со најприфатливи цени. Иако сте заштитени од пожар и други штети, постојат неколку разлики помеѓу осигурување на станари и осигурување на сопственик на имот.

Осигурувањето на имот го штити сопственикот на домот или станот и плаќа за поправки или обнова. Осигурувањето на станарот главно го штити вашиот личен имот ако местото што го изнајмувате е ограбено, поплавено или изгорено. Ве штити од лична одговорност и ги плаќа медицинските трошоци ако некој се повреди при посета. Исто така ќе ги плати трошоците за хотел ако не можете да живеете во вашата куќа или стан за одредено време доколку инцидентот е опфатен во полиста.

Цените и заштитата се разликуваат од компанија до компанија и од држава до држава, затоа контактирајте не за да дознаете повеќе за вашите опции.

Ние Сме На Само Еден Телефонски Повик