НИКОГАШ НЕ СИ САМ СО MSB INSURANCE

Со MSB Insurance Вие Сте Во Добри Раце


Осигуруванје “Чадор”

Осигурителните полиси имаат ограничувања што помагаат во контролата на трошоците. Покрај тоа, овие ограничувања им помагаат на осигурителните компании да гарантираат дека ќе можат да ја исполнат својата финансиска одговорност и да ги задоволат потребите на осигурениците. Овие ограничувања можат да ве остават со финансиски загуби затоа што секое побарување што го надминува ограничувањето на полисата мора или да биде исплатено од вашиот џеб или да не се врати. Полисата “Чадор” може да ја пополни празнината што постои помеѓу вашите граници и потенцијалните побарувања.

Полисата “Чадор” ја проширува покриеноста на ограничувањата на многу видови полиси за осигурување како што е имотно и автомобилско осигурување.

Може да обезбеди 1 милион долари или повеќе дополнителни средства за секоја ваша полиса. На пример, кога полисата за осигурување за автомоби има ограничување од 250.000 УСД и повредите друго лице во несреќен случај, медицински трошоци и тужби би можеле да чинат повеќе од тоа. Додавањето дополнителна заштита со полисата “Чадор” ви дава дополнителни 1 милион долари или повеќе за да помогне во трошоците. Таа ги пази вашите заштеди додека ги исполнува вашите финансиските обврски. Полисата “Чадор” исто така може да обезбеди заштита во ситуации кои не можат да бидат опфатени со други полиси, како на пример, ако сте обвинети за клевета. Оваа полиса не е само за лична заштита. Исто така може да ја нарача и фирма за да го прошири опсегот на различните полиси за одговорност.

Без оглед колку се агресивни ограничувањата на вашата полиса за одговорност, ефтиното додавање на “Чадор” осигурување е одличен и достапен начин за проширување на вашата заштита во иднина.

Ние Сме На Само Еден Телефонски Повик