НИКОГА НЕ СТЕ САМИ С MSB INSURANCE

С MSB INSURANCE Вие Сте в Добри Ръце


Застраховка Живот

Застраховка Живот е друг вид защита, която може да бъде поръчана лично, за да покрие лицата и техните семейства или да се поръча по групови цени и получи от работодатели или организации. Животозастрахователните полици изплащат на облагодетелстваното лице или наследниците в случай, че собственика на полицата почине. Тези полици също могат да създадат парична стойност, която може да бъде осребрена и представлява сумата от премиите, изплатени заедно с лихвите, след определен период от време.

Има три вида животозастрахователни полици и всяка има своите предимства и недостатъци. Вашият агент може да ви обясни по-подробно и помогне да изберете правилната полица за вашата ситуация:

Пълна Застраховка Живот: Този тип полица се изплаща само когато се случи определено събитие, обикновено смърт на притежателя на полицата.

Срочна Застраховка Живот: Срокът на тази застраховка настъпва на определена дата, след което може да бъде изплатена за цялата стойност или да се продължи.

Анюитетна: Анюитетната застравхока е срочна, която се изплаща в месечни вноски, а не на еднократна сума.

Вашите нужди от животозастраховане може също да се развиват, както обстоятелствата в живота ви се променят. Редовното преразглеждане на вашето покритие с вашия агент е важно. Това е още една причина да ви хареса личното обслужване на MSB Insurance.

Ние Сме Само На Едно Телефонно Обаждане