НИКОГА НЕ СТЕ САМИ С MSB INSURANCE

С MSB INSURANCE Вие Сте в Добри Ръце


Бизнес Застраховка

От всички видове застраховки, бизнес застраховката може да бъде най-разнообразна и сложна. Има почти толкова видове, колкото и индустрии, а и различните видове бизнеси имат уникални рискове и отговорности. Като например, покритие за домашен бизнес няма да е подходящо за голяма корпорация. Вие също имате нужда от план за бизнес застраховка за да защитите вашите работници, като групова застраховка Живот и Здраве, или транспортни застрахователни пакети за покритие на автомобилите.


От какъв вид покритие се нуждае вашата компания?

Има 6 основни вида бизнес застраховки, но високорисковите или специализирани индустрии може да се нуждаят от специално покритие. Вашия агент ще ви разясни какви са нуждите на вашия бизнес, за да оцени нивото на риск и други фактори и да определи правилния застраховател и план за вас. Ето един преглед, който обхваща повечето видове компании или професии.

Застраховка за професионална отговорност: Бизнес застраховка, която ви защитава от професионална отговорност и обхващаща редица събития. Може да включва всичко от неуспех до небрежност. Това е една област, в която може да имате специфична полица, която е съобразена с вашата индустрия или професия.

Застраховка за отговорност на продукти: Ако произвеждате продукт, който е за свободно продаване, вие може да сте отговорни ако той причинява вреда на имущество или телесни повреди, когато се използва по предназначение. Този тип бизнес застраховка ще ви помогне да се защитите от съдебни дела.

Застраховка за прекъсване на бизнес: Може да се наложи собственик да затвори бизнеса си временно. Това може да се дължи на граждански вълнения, природни бедствия, пожар, или наводнение. Достъпен е само за компании, който извършват дейност на физическо място.

Бизнес застраховка от дома: Ако упражнявате какъвто и да е бизнес от своя дом, вашата домашна застраховка няма да ви защитава от отговорност. Ще трябва да разберете за всяка допълнителна бизнес застраховка от която се нуждаете за да предпазите стоката си ако се повреди или оборудването което се използва за вашия бизнес.

Застраховка на имота: Този вид бизнес застраховка е подобна на застраховката която бихте поръчали за дома си, която ще възстанови щетите върху обозначения, конструкции, инвентар, мебелировка, и оборудване, ако е откраднат или повреден от вандализъм, незначителни метеорологични събития, или пожар. Ще ви трябва отделна полица да покриете щетите от природни бедствия.

Автомобилно застраховане: Вашата лична застраховка няма да ви защити ако използвате вашата кола или камион за доставки, да превозвате пътници, или други средства в бизнеса ви. Трябва да имате поне покритие на отговорност за 3-ти лица. Личните автомобилни застраховки на вашите служители ще покрият техните лични превозни средства дори и да бъдат използвани за бизнес, освен ако те не предоставят услуги или доставят стоки срещу заплащане. Като например доставки на храна.

Независимо дали сте собственик на малък бизнес, предприемач, или ръководител на голяма корпорация, MSB Insurance ще Ви свърже със застрахователя, който да защити вашата компания и работници.

Ние Сме Само На Едно Телефонно Обаждане