НИКОГА НЕ СТЕ САМИ С MSB INSURANCE

С MSB INSURANCE Вие Сте в Добри Ръце


Застраховка за Наематели

Със застраховката за наематели вие ще можете да замените каквото е повредено или откраднато. Наемателската застраховка покрива вашите вещи от загуба от пожар или пушек, светкавица, вандализъм, кражба, експлозия, буря, и наводняване от водопровод.

Въпреки това, наемателската застраховка не покрива наводнявания, земетресения или рутинно износване. Можете обаче да закупите отделни полици за щети от наводняване и земетресение.


Ако сте принудени да напуснете жилището заради бедствие, вашите допълнителни разходи ще бъдат покрити.

Застраховката за наемателите изплаща разумни допълнителни разходи за временно пребиваване извън дома ви, ако не можете да живеете в него заради пожар, силни бури или други покриващи бедствия. Тези застраховки покриват хотелски сметки, временни наеми, ресторантски сметки и други разходи за престой докато вашия дом е поправен.

Покритието на допълнителни ежедневни разходи варират в различните компании.

Застраховката на наемателя също така покрива вашата отговорност към други хора пострадали във вашия дом или близо до вас , член на семейството или вашия домашен любимец и изплаща разходите за легална защита ако някой ви съди.


Решете колко покритие ви е нужно

Изчислете разходите за всичко което искате да замените ако е повредено или откраднато. Това може да послужи и като основа за инвентаризация, която ще улесни подаването на претенция. За инвентаризацията също запишете серийните номера, датите и от къде са купувани. Направете снимки или видеа на тези предмети и сложете копие от инвентаризацията на безопасно място далеч от дома ви.

Ако наемате апартамент или къща имате нужда от застраховка за да предпазите вашите вещи. Докато вашия хазяин може да има застраховка, тя само защитава сградата. Вашите вещи не са покрити.

Ние Сме Само На Едно Телефонно Обаждане